89385319_3330921340254903_109104577478918144_n.jpg

Зөрчлийн тухай хуулиас

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13.2-т “Гамшгаас хамгаалах талаар хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол иргэнийг 100.000 төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 1.000.000 төгрөгөөр торгоно”…

87672809_3331232613557109_6314090211361947648_n.jpg

Зөрчлийн тухай хуулиас

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13.3-д “Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, аюул, гамшгийн эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор байгуулсан барилга байгууламжийг эвдэж гэмтээсэн, эсхүл зориулалтыг…

90543997_2572494309664473_5818490872764825600_o.jpg

АНХНЫ ТУСЛАМЖ АМЬ НАС АВАРНА

Энэ жил Олон Улсын Иргэний Хамгаалалтын Байгууллагаас “ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТ, ӨРХ БҮРТ АНХНЫ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭГЧТЭЙ БАЙХ” уриаг гишүүн орнуудын хүрээнд дэвшүүлээд…

87215074_2556809111232993_7901274317374095360_o.jpg

АНХНЫ ТУСЛАМЖ АМЬ НАС АВАРНА

Энэ жил Олон Улсын Иргэний Хамгаалалтын Байгууллагаас “ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТ, ӨРХ БҮРТ АНХНЫ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭГЧТЭЙ БАЙХ” уриаг гишүүн орнуудын хүрээнд дэвшүүлээд…

84582000_2555256224721615_3311973019953397760_o.jpg

АНХНЫ ТУСЛАМЖ АМЬ НАС АВАРНА

Энэ жил Олон Улсын Иргэний Хамгаалалтын Байгууллагаас “ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТ, ӨРХ БҮРТ АНХНЫ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭГЧТЭЙ БАЙХ” уриаг гишүүн орнуудын хүрээнд дэвшүүлээд…

89203174_2553929224854315_8238385892415242240_n.jpg

Анхааруулга

Улсын онцгой комиссын шийдвэрээр улс, хот хоорондын зорчигч тээвэр, хувийн тээврийн хэрэгслийн зорчих хөдөлгөөнийг 2020 оны 03 дугаар сарын 03-ны…