DSC_0078.jpg

2020 оны сургуулийн жилийн II үе эхэллээ.

Сургуулийн жилийн үргэжлэл буюу II үе эхэлж байгаатай холбогдуулан тус газрын дарга хурандаа Д.Эрдэнэбаатар цаашдын ажлын талаар алба хаагчдад үүрэг…

118458875_3728999567133859_5645166260658040353_n.jpg

Хяналт шалгалтын ажил хийгдэж байна.

Аймгийн хэмжээнд боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаа эхлэх болсонтой холбогдуулан боловсролын байгууллагуудад Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль,…

118070492_251365955857372_1319864437857664804_n.jpg

Хяналт шалгалт хийж байна.

Архангай аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг шингэрүүлсэн шатдаг хий хадгалдаг, борлуулдаг, импорлодог аж ахуй нэгж байгууллагад гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй…

DSC_0626.jpg

Тус газрын Гал түймэр унтраах, аврах 51-р ангийн алба хаагчид гал сөнөөгчийн хувийн багаж зэвсэглэмжийн самбар хийж тавиулан дотор байршууллаа.…

103420432_310234763706358_6388201024557703663_n.jpg

Улсын Их Хурлын сонгуулийн санал авах байр, нэр дэвшигчдийн ухуулах байранд хамтарсан хяналт шалгалтыг зохион байгуулж байна.

Аймгийн Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран аймгийн хэмжээнд байрлалтай Улсын Их Хурлын 2020 оны сонгуулийн санал авах байр,…