Нээлттэй хаалганы өдөрлөг

DSC0619.jpg

Засаг даргын захирамжаар аймгийн тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн өнөөдөр зохион байгуулж байна. Онцгой байдлын газар нь иргэдэд алба сурталчлах, гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч болон гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагчийн дүгнэлт гаргаж зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ. Энэ үеэр Гал түймэр унтраах, аврах 51-р анги, Эрэн хайх аврах салбарын алба хаагчид үзүүлэх сургалт үзүүлсэн ба тус нээлттэй хаалганы өдөрлөг нь 2 үе шаттайгаар явагдах юм.

scroll to top