Өндөр-Улаан суманд Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль зохион байгуулж байна

DSC0489.jpg

Аймгийн Засаг даргын захирамж, Онцгой байдлын газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу Өндөр-Улаан суманд Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийг зохион байгуулж байна.

Сургууль дадлага сумын онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг “Яаралтай цуглар” дохиогоор ажиллах, жагсаалын жигдрэлт, хээрийн үүргэвч, хүн, хүч техник хэрэгслийн бэлтгэл, бэлэн байдлыг шалгаж, тэнхимийн сургалт болон цагийн байдалд багаар ажиллах дадлагаар үргэлжилж байна.

scroll to top