ШИРХЭГ ШҮДЭНЗ ШИГҮҮ ОЙГ Ч ШАТААНА

FCA08F62-5BED-43DA-9FAD-06030D1409AC.jpeg

Түлсэн гал, асаасан шүдэнз, татсан тамхины цог, нурмыг бүрэн унтраах
Түймрийн хуурайшилт ихтэй үед ой, хээр ил задгай гал түлэхгүй байх
Машин, техникийн утааны янданг оч баригчтай болгох
Түймрийн аюултай үед гэр, байшин, майхан, малын хашаа, саравч, өвс тэжээл, худгийн эргэн тойронд 100-гаас доошгүй метрийн өргөнтэй цурав татах, шороон зурвас гаргах
Түймрийн аюултай үед айл өрх бүр халуун үнс, нурмыг тусгайлан бэлдсэн таглаа бүхий нүх, саванд хийж байх
Насанд хүрээгүй хүүхдийг шүдэнз, асаагуураас хол байлгах
Гал түймэр унтраах багаж хэрэгсэлтэй байх

scroll to top