Онцгой байдлын газрын үйл ажиллагаатай танилцав

DSC0308.jpg

????????????????????????????????????

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын ажилтан, алба хаагчид Онцгой байдлын газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлсэнтэй холбогдуулан туршлага солилцож, ОБГ-н орлогч, урьдчилан сэргийлэх тасгийн дарга, дэд хурандаа Д.Цэрэндорж ISO стандарт нэвтрүүлсэн талаарх танилцуулга хийлээ.

scroll to top