ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

EED4BC04-2CAD-4540-809E-EB8A0399B575.jpeg

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны сонгуулийн хэсгийн хороод, сонгуулийн санал авах байруудад гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч ахмад Ш.Эрдэнэбаяр, Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч ахмад А.Тавхайдорж нар хяналт, шалгалтын ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top