2020 оны сургуулийн жилийн II үе эхэллээ.

DSC_0078.jpg

Сургуулийн жилийн үргэжлэл буюу II үе эхэлж байгаатай холбогдуулан тус газрын дарга хурандаа Д.Эрдэнэбаатар цаашдын ажлын талаар алба хаагчдад үүрэг чиглэл өгч, газрын орлогч дарга, урьдчилан сэргийлэх тасгийн дарга дэд хурандаа Д.Цэрэндорж “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль” шинэчлэсэн найруулга, аймгийн Цагдаагийн газрын Урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн дэд хурандаа Б.Наранчимэг “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”  зэрэг сэдвээр бие бүрэлдэхүүнд сургалт орлоо.  


scroll to top