БАГШ, АЖИЛЧИД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

DSC_0067.jpg

Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой комиссын шийдвэрээр бүх шатны сургалтын байгууллагын хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс үе шаттай эхлүүлэхээр болсонтой холбогдуулан Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, коронавирусийн цар тахлын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, иргэдийн үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлэх талаар сургуулийн өмнөх боловсролын 11 дүгээр цэцэрлэгийн нийт 20 багш, ажилчдад  сургалт зохион байгуулан ажиллалаа.

scroll to top