Хяналт шалгалтын ажил хийгдэж байна.

118458875_3728999567133859_5645166260658040353_n.jpg

Аймгийн хэмжээнд боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаа эхлэх болсонтой холбогдуулан боловсролын байгууллагуудад Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, тогтоомж, стандарт, норм норматив, Улсын Онцгой комиссын 02 дугаар албан даалгавар, аймгийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг зохион байгуулан ажиллалаа.

Тус шалгалтаар ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, их дээд сургууль, мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд хамрагдаж өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт сургалт дадлагын үйл ажиллагаа зохион байгуулах үед халдвар хамгаалал дэглэмийг чанд сахиж ажиллахыг анхаарууллаа.

scroll to top