Хяналт шалгалт хийж байна.

118070492_251365955857372_1319864437857664804_n.jpg

Архангай аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг шингэрүүлсэн шатдаг хий хадгалдаг, борлуулдаг, импорлодог аж ахуй нэгж байгууллагад гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын ажил хийгдэж байна.

scroll to top