DSC_0626.jpg

Тус газрын Гал түймэр унтраах, аврах 51-р ангийн алба хаагчид гал сөнөөгчийн хувийн багаж зэвсэглэмжийн самбар хийж тавиулан дотор байршууллаа. Энэ самбарт  ГПС – 600 хөөсний хошуу, РСА, РСБ төрлийн хошуунууд , хөдөлмөр хамгааллын хувцас, амьсгалын бие даасан төхөөрөмж гэх мэт гал сөнөөгчийн хувийн багаж зэвсэглэмж хувцас хэрэгслийн үзүүлэн байхаас гадна мөн тус самбарыг ангиллын сургалтын хэрэгцээнд зориулан ашиглах ба гал сөнөөгчийн хувийн багаж зэвсэглэмжтэй бодитоор танилцах боломжийг олгох давуу талтай юм.   

scroll to top