Зөрчлийн тухай хуулиас

89385319_3330921340254903_109104577478918144_n.jpg

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13.2-т “Гамшгаас хамгаалах талаар хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол иргэнийг 100.000 төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 1.000.000 төгрөгөөр торгоно” гэж заасан.

scroll to top