DSC0619.jpg

Нээлттэй хаалганы өдөрлөг

Засаг даргын захирамжаар аймгийн тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн өнөөдөр зохион байгуулж байна. Онцгой байдлын газар нь…